Rating kraju ma wpływ na biznes w Polsce

Na warunki prowadzenia biznesu w każdym kraju, również w Polsce, ma wpływ bardzo wiele czynników. Pośrednio lub bezpośrednio niebagatelny mają działania władz. Działania te mogą wpływać bezpośrednio poprzez tworzenie i zmiany przepisów prawnych. Pośrednio działania rządu i sytuacja w kraju mają wpływ na tzw. rating kraju, czyli ocenę zdolności kredytowej kraju. Ta ocena z kolei ma wpływ na inne czynniki ekonomiczne, które dotykają biznes w Polsce i polskich przedsiębiorców.

Ratingu dokonuje kilka światowych agencji, spośród których największe to Standard & Poor’s, Moody’s i Fitch. Choć są to niezależne od siebie instytucje, to ich oceny w przypadku Polski są na podobnym poziomie. Aktualnie te oceny to odpowiednio: BBB+, A2 i A-. Porównując je do skali ocen szkolnych można w przybliżeniu założyć, że Polska ma czwórkę lub czwórkę z minusem. Rating Polski uległ około dwóch lata temu obniżeniu po wyborach parlamentarnych i od tamtego czasu utrzymuje się na mniej więcej niezmienionym poziomie. Agencje ratingowe argumentują swoje oceny zbyt dużą dziurą budżetową i zadłużeniem kraju. Te oceny mają też pośredni wpływ na biznes w Polsce, szczególnie dla firm, które robią interesy za granicą. Negatywna ocena ma też wpływ na postrzeganie Polski i panujących w niej warunków dla biznesu.