Biznes w Polsce – łatwe czy trudne warunki do jego prowadzenia?

O warunkach prowadzenia biznesu dyskutuje się nieustannie od momentu zmian ustrojowych, kiedy to zaprowadzono wolny rynek. Zdania na ten temat są podzielone. Swoje mówią rządzący, a swoje przedsiębiorcy. Ci pierwsi bronią, rzecz jasna, zasad, które sami ustanawiają, a ci drudzy narzekają na opieszałość we wprowadzaniu zmian w obowiązującym w Polsce systemie prawnym. Choć bez wątpienia obie strony mają mniej lub więcej racji w swoich twierdzeniach, to należy się raczej zgodzić z tym, że warunki do prowadzenia biznesu w Polsce nie należą do najłatwiejszych na świecie.

Przede wszystkim, krytykujący zwracają uwagę na skomplikowany system prawny w wielu obszarach. Chodzi jednakowo o prawo administracyjne, cywilne, czy też przepisy fiskalne. Przedsiębiorcy twierdzą, że prowadząc biznes w Polsce zmuszeni są do wielu działań, które odwracają ich uwagę od sedna swojej działalności. Tzw. papierologia, duże obciążenia fiskalne, interpretacje prawa na niekorzyść firm to tylko kilka z zarzutów, jakie najczęściej są wymieniane na forum publicznym. Choć kolejne rządy obiecują wiele, to zazwyczaj na obietnicach się kończy, a brakuje liberalnego podejścia i gruntownej reformy warunków prowadzenia biznesu w Polsce.