Zamówienia publiczne – konieczność czy możliwość

Jednostki budżetowe i administracyjne zmuszone są do organizowania przetargów w celu wyłonienia oferentów, których oferta w pełni zaspokaja oczekiwania zleceniodawcy. Zamówienia publiczne mogą obejmować szereg działań usługowych oraz produktowych, przy czym jednostka ogłaszająca przetarg zawsze może go odwołać bez podawania przyczyn.

Czym są zamówienia publiczne

W polskich warunkach wszelki sposób wydatkowania pieniędzy publicznych określa ustawa Prawo zamówień publicznych, które powstało w 2004 roku z konieczności dostosowania polskiego prawodawstwa do prawa unijnego. Jeżeli gubisz się we wszystkich zmianach prawnych, zajrzyj na stronę www.pierog.pl – tam specjaliści od zamówień publicznych wszystko Ci wyjaśnią. Ustawa precyzuje osiem trybów udzielania zamówień, wśród których znalazły się: przetargi (nieograniczony i ograniczony), negocjacje (bez ogłoszenia i z ogłoszeniem), zapytania o cenę czy zamówienia z wolnej ręki. Jeśli zamówienie ma być realizowane w inny sposób niż przetarg, wówczas muszą być spełnione przesłanki, precyzyjnie wskazane w ustawie.

Proces rozpatrywania i odwołania

Przy wyborze wykonawców na konkretne usługi muszą być spełnione różne zasady, w tym zasada równego traktowania wykonawców czy uczciwej konkurencji. Każdy z wykonawców może się odwołać do Krajowej Izby Odwoławczej, przysługuje mu również prawo do złożenia skargi w sądzie rejonowym. Mimo to często dochodzi do faworyzowania wykonawców, natomiast sami wykonawcy stosują zmowy cenowe. Wykonawcy skarżą się również na ograniczony dostęp do przetargów.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*